Ansatte og vikarer i Camilla bhg
Nr. Navn Stilling
1 Hilde Vibeke Stoltenberg Styrer
2 Linda Stensland Pedagogisk leder
3 Wenche Nymoen konstituert pedagogisk leder
4 Inger Elise Hvattum Pedagogisk leder
5 Ellen Kragebøl Bratland Assistent
6 Birgit Sandholt Assistent
7 Hanne Elstad Assistent
8 Karina Minkus Assistent
9 Lilli Bergsjøbrenden Assistent
10 Ann Marie Einan Barne- og ungdomsarbeider
11 Irene Assistent
12 Tonje Dahl Barne- og ungdomsarbeider
13 Heidi Kristiansen Renholder
14 Lærling Lærling til barne-og ungdomsarbeider