Hanne Elstad
Assistent

Kontakt

Informasjon: Hanne har jobbet i Camilla barnehage noen år nå. Hun har god erfaring i å jobbe med barna. Hun er tidligere blomsterdekoratør og har jobbet i butikk.Hanne jobber i 50 % stilling