Linda Stensland
Pedagogisk leder


Informasjon: Linda begynte i Camilla barnehage i 2011. Hun er utdannet førskolelærer og jobber som pedagogisk leder. Hun har lang erfaring som pedagogisk leder i ulike barnehager.
Linda er stedsfortreder for styrer.