Wenche Nymoen
konstituert pedagogisk leder


Informasjon: Wenche begynte hos oss i 2011. Hun er utdannet barne- og ungdomsarbeider og hjelpepleier. For tiden er hun konstituert pedagogisk leder. Hun har lang erfaring i å jobbe med barn og unge.