Irene
Assistent


Informasjon: Irene begynner i 80 % stilling i Camilla barnehage 1. august 2012.
Hun er utdannet hjelpepleier og har god erfaring i å jobbe med barn.