Tonje Dahl
Barne- og ungdomsarbeider


Informasjon: Tonje er utdannet barne- og ungdomsarbeider. Hun begynte hos oss i Camilla barnehage i 2012. Tonje har lang erfaring fra arbeid med barn og unge. Hun har tidligere jobbet i annen barnehage.
Hun har erfaring og liker å arbeide med den kommunale leseplanen som vi i barnehagen har knyttet oss opp mot nå.