Heidi Kristiansen
Renholder


Informasjon: Heidi jobber som renholder i barnehagen i 50 % stilling, noe hun har gjort i mange år nå.