Birgit Sandholt
Assistent

Kontakt

Informasjon: Birgit jobber som assistent i 80 % hos oss. Hun har jobbet i Camilla barnehage i noen år nå. Birgit har god erfaring fra arbeid med barn. Hun er også verneombud i barnehagen