Karina Minkus
Assistent

Kontakt

Informasjon: Karina har jobbet som assistent i Camilla barnehage i noen år nå. Hun har god erfaring fra arbeid med barn.
Karina er fra Polen og bidrar med sin erfaring spesielt med barn som kommer fra andre nasjoner.