Inger Elise Hvattum
Pedagogisk leder

Kontakt

Informasjon: Inger Elise er utdannet førskolelærer og har jobbet som pedagogisk leder i Camilla barnehage siden 2010. Hun har også erfaring fra annen barnehage. Inger Elise har fordypning i småbarnspedagogikk.